Skip to navigation Skip to main content

Xiaojian Dong

Chief Technology Officer
Tong Ban Jie

Xiaojian is the Chief Technology Officer of Tong Ban Jie.Tong Ban Jie is the first online asset management company in China. 

Xiaojian Dong