Skip to navigation Skip to main content

Qinyong Kong

前新媒体数字营销/创意总监
Haier

Qinyong是海尔的新媒体数字营销和创意总监。他自2014年起加入海尔,担任营销经理。

Qinyong Kong